Privacy Verklaring

In deze privacy verklaring staat beschreven hoe persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt, zoals hoe de gegevens opgeslagen worden, met welk doel ze opgeslagen worden en hoe lang ze bewaard worden. Daarnaast worden de rechten met betrekking tot de persoonsgegevens uitgelegd en hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor deze privacyverklaring gewijzigd kan worden, zoals wetswijzigingen, dus het is raadzaam om hem periodiek te raadplegen.

Bedrijfsgegevens:
MAW Productions – Marlonneke Willemsen fotografie
Schildmos 11
2914 XD Nieuwerkerk a/d IJssel
06-44065605
info@marlonnekewillemsen.com
Kvk nr: 244 82 114

Voor welke doelen worden er persoonsgegevens verwerkt?

Er worden voor meerdere doelen gegevens verwerkt, namelijk:

  • Op het moment dat iemand een bestelling in de webshop plaatst, zullen er adres en contactgegevens verzameld worden, zodat de bestelling naar het juiste adres verzonden kan worden en er zo nodig contact over de bestelling opgenomen kan worden.
  • Bij een eventuele aanmelding voor de nieuwsbrief zullen naam en e-mail adres worden gevraagd om deze te kunnen versturen.
  • Als bezoekers aan de website contact willen opnemen, kan dat door middel van een contactformulier. Hiervoor worden ook de naam en het e-mailadres gevraagd.
  • De website www.developmentphoto.com verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die bezocht worden.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

De gegevens die we ontvangen worden beheerd d.m.v.:

  • Strato: de website wordt gehost bij Strato. De gegevens die op de site worden ingevuld, worden opgeslagen op de servers van Strato

Opslagperiode

De gegevens die verzameld worden bij het bestellen van producten in de webshop worden bewaard gedurende de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Gegevens die verzameld worden voor het versturen van een nieuwsbrief worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, totdat de belanghebbende zich voor de nieuwsbrief uitschrijft. De gegevens die opgeslagen worden door Google Analytics zijn anoniem en niet terug te leiden tot de bezoekers aan de website. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Beveiliging

De meeste gegevens worden alleen op de bovengenoemde manieren beheerd. Met uitzondering van de gegevens die op de factuur van webbestellingen vermeld worden. Deze worden op een PC bewaard, die beveiligd is met een wachtwoord zo goed mogelijk beschermd wordt met hoogwaardige anti-virus software, die continu geüpdate wordt. Verder is de website beveiligd met een SSL certificaat.

Rechten

Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, de corrigeren en te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht op overdracht, het intrekken van de toestemming voor het gebruik van de gegevens en het indienen van een klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens, als zij van mening zijn dat er niet op de juiste manier met de gegevens omgegaan is. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Neem voor alle andere vragen of wijzigingen contact op met Marlonneke via 06-44065605 of info@marlonnekewillemsen.com. Het kan zijn dat we om de gegevens de verifiëren om een kopie van het paspoort of ander identiteitsbewijs vragen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We zullen hier zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken op reageren.

Plichten

MAW Productions/Marlonneke Willemsen doet er alles aan om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het gevoel hebben dat uw gegevens niet voldoende beschermd zijn of dat er sprake is van misbruik, neem u dan contact op via het contactformulier op deze website, 06-44065605 of info@marlonnekewillemsen.com